География

Чифлик е село в северното подножие на Централна Стара планина. Разположено по най-горното поречие на река Бели Осъм в югозападната част на община Троян.

Граничи със землищата на селата Шипково на север, Розино и Христо Дановно на юг, Бели Осъм на изток, и Рибарица на запад.

Отстои на 15 км. от град Троян, с който го свързва автобусна линия.

Улиците на селото се извиват около леглото на река Бели Осъм, а къщите са разположени в малкото равни места в планинския релеф.

В центъра на селото е разположено кметството, читалището, както и музейната и етнографска къща, където през 1876 г. са пренощували заловените въстаници Тодор Каблешков и Найден Попстоянов преди да ги отведат в Ловеч. Сега в музея има етнографска изложба, показваща неповторимия бит на чифличани през годините.

Ландшафтът е изключително живописен, с алпийски характер. Тук се намират природните забележителности: част от Народен парк "Централен Балкан", Козя стена с прочутия цъфтящ тук еделевайс, седловините Кашка и Маркова ливада, скалните феномени "Ушите", "Съдраната стена" и "Рогачеви камъни", ерозионните форми на Камачарска река, и др.

История

Преданията са съхранили в народната памет историята на селото. Началото датира от края на 17-ти век.

Тогава тук, в девствените гори и поляни, се заселват прокудените от кърджалии българи от Западните покрайнини на българските земи.

После идват българи и от други места, търсейки закрила от безчинствата на поробителите: от Етрополе(родовете Чуковци, Бончевци), от Охрид(Хаджиите) от Троян (Троанския род) от Ловеч (Алачовци), както и от други места.

До 1920г. Чифлик е било махала на село Бели Осъм, след което става самостоятелно село.

Освен природни забележителности Чифлик има и исторически места, с които заема достойно място в българската история

По времето на българското възраждане Селото е свързано с няколко значими събития

След разгрома на Априлското въстание тук се укрива групата на Тодор Каблешков, който бива заловен жив заедно с Найден Попстоянов, а другите двама въстаници: Георги Търнев и Стефан Почеков от Казанък са убити в местността "Стълба", където сега има паметна плоча.

Оригинален паметник на Каблешков и другаите му краси центъра на село Чифлик.

В местността "Комитски присойки" е убит Никола Войновски, военен командир на Ботевата чета. В местносста има паметна плоча, а в центъта на селото има паметник на героя.